| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Jana Jilková 3 months, 1 week ago

Asociace učitelů angličtiny ČR  Association of English Language Teachers CR

 

 

vytvořila tyto stránky pro podporu výuky cizích jazyků na dálku.Stránku můžete volně sdílet s dalšími kolegy (i mimo ATECR) a můžete také doplňovat svoje tipy, odkazy. Ideálně vždy s krátkým popisem,  např. jaké věkové skupině, jazykové či technické pokročilosti,..., je určeno, případně technické poznámky atd.

 

  • Věříme, že stránka, která ulehčila distanční výuku v situaci ovlivněné koronavirem jak pedagogům, tak žákům i rodičům, bude pomáhat i nadále.

 

 

  • Stránka je průběžně doplňována. Přispět můžete i Vy 😊  Dare to share !

         Chcete-li přispívat přímo, vyžádejte si přístup přes Request access nebo na našem emailu.  

 

  • Nejste-li ještě členy, připojte se k profesnímu sdružení nadšených učitelů a společně přispívejme k zajišťování kvalitní jazykové výuky. Čím více členů, tím větší hlas máme u MŠMT a dalších institucí, které rozhoduj o vývoji vzdělávání. 

 

Přejeme Vám hodně energie a pevné zdraví!

 

We are ready to help you!

Comment here or get in touch at atecr@seznam.cz

 

NEWS

Program je již zveřejněný na www.atecr.com. Přihlaste se na den plný inspirace pro všechny stupně škol - a prosíme sdílejte informaci dál.

 

ATECR 2023 ELT conference 24th March (online) + 25th March (face to face)

at Pedagogickal faculty, Rettigové, Prague 1;

Apply now at www.atecr.com (reduced conference fee available by 21st February) 

CU there!

 

 

Diskuze, FAQ -  Chcete se zeptat? Máte tipy?  Discussions, FAQ - Any questions? Tips?

Jak učit online  Teaching online

Jak (se) učit angličtinu efektivně  Effective teaching

Grammar tips  

  • 4 skills
  • Zdroje obecné General resources

          Vysvětlení gramatiky, slovní okruhy, cvičení, články, atd.   www.helpforenglish.cz (česky)

          Šikovná webová a mobilní aplikace Duolingo je zdarma pro učení se angličtiny i dalších cizích jazyků (využití češtiny/angličtiny) od gramatiky až po mluvení.

          Články, aktivity, interaktivní cvičení, pracovní listy,...  https://www.teachingenglish.org.uk

          Zamilujte se do angličtiny Broni Sobotky Motivující videa Broni Sobotky, která i naučí

          Newslettery, Speciály NPI ČR pro podporu výuky na dálku pokrývají různorodá témata, předměty, tipy pro komunikaci i hodnocení,...

  • Jiné / More

          Odkaz na tvoreni vlastich webových stranek www.estranky.cz

           MOOVEEZ aplikace na trénink angličtiny s filmy pro telefony a ipady  - zdroje Pomáháme

IMAGLEE [imaglí] karty pro zábavu i učení ; Tipy na aktivity v angličtině How numbers in pictures help language learners

Konverzační kartičky TALK TO ME

  • Webináře / Webinars

          Macmillan archive doporucuji Chiu Suan Chong – Attending to our studentsˇwell-being

 

© mohu doporučit webináře National Geographic

i. BRINGING THE WORLD TO THE CLASSROOM AND THE CLASSROOM TO LIFE VIEW ONLINE <http://app.learn.cengage.com/e/es? s=2138&e=807673&elqTrackId=1815faacc2d1493ab6e96f5a62291175&elq=472eed85d04f48838990626e694afe4f&elqaid=37556&elqat=1>

ii. "Webinars" <http://app.learn.cengage.com/e/er?channel=eloqua&elq_mid=37556&elq_nm=April%202020%20newsletter&elq_cid=26278079&utm_medium=email&utm_source=eloqua&utm_campaign=April2020_newsletter_global_ELT&utm_content=April2020_newsletter_global_ELT&s=2138&lid=38380&elqTrackId=DCD7ED2A6387C215BF5D12AD30355398&elq=472eed85d04f48838990626e694afe4f&elqaid=37556&elqat=1>                                          

(d) mam dobrou zkušenost s aplikaci MOOVEEZ, která je ale jen pro telefony a ipady https://www.mooveez.com/pomahame 

          National Geographic; Cengage webinars (new offer + recorded)  

          OUP květen/červen

          Ventures Books webinars

  • Záznamy webinářů/ Recorded webinars

           National Geographic. Bringing the world to the classroom and the classroom to life 

          Bethan Edwards: Teaching live online using Zoom; 20/03; Eaquals

          Thom Kiddle: Teaching asynchronously; 27/3; NILE

          Chris Farrell: Assisting with the management of online learning; 31/3; Eaquals

 

 

Pokud byste objevili nepřesnost, potřebovali pomoci s nahráním či jinak , napište na atecr@centrum.cz ; auakh.icv@gmail.com 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.