| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Jana Jilková 1 year, 3 months ago

Asociace učitelů angličtiny ČR  Association of English Language Teachers CR

 

 

vytvořila tyto stránky pro podporu výuky cizích jazyků na dálku.Stránku můžete volně sdílet s dalšími kolegy (i mimo ATECR) a můžete také doplňovat svoje tipy, odkazy. Ideálně vždy s krátkým popisem,  např. jaké věkové skupině, jazykové či technické pokročilosti,..., je určeno, případně technické poznámky atd.

 

  • Věříme, že stránka, která ulehčila distanční výuku v situaci ovlivněné koronavirem jak pedagogům, tak žákům i rodičům, bude pomáhat i nadále.

 

 

  • Stránka je průběžně doplňována. Přispět můžete i Vy 😊  Dare to share !

         Chcete-li přispívat přímo, vyžádejte si přístup přes Request access nebo na našem emailu.  

 

  • Nejste-li ještě členy, připojte se k profesnímu sdružení nadšených učitelů a společně přispívejme k zajišťování kvalitní jazykové výuky. Čím více členů, tím větší hlas máme u MŠMT a dalších institucí, které rozhoduj o vývoji vzdělávání. 

 

Přejeme Vám hodně energie a pevné zdraví!

 

We are ready to help you!

Comment here or get in touch at atecr@seznam.cz

 

NEWS

Program je již zveřejněný na www.atecr.com. Přihlaste se na den plný inspirace pro všechny stupně škol - a prosíme sdílejte informaci dál.

 

ATECR 2023 ELT conference 24th March (online) + 25th March (face to face)

at Pedagogickal faculty, Rettigové, Prague 1;

Apply now at www.atecr.com (reduced conference fee available by 21st February) 

CU there!

 

 

Diskuze, FAQ -  Chcete se zeptat? Máte tipy?  Discussions, FAQ - Any questions? Tips?

Jak učit online  Teaching online

Jak (se) učit angličtinu efektivně  Effective teaching

Grammar tips  

  • 4 skills
  • Zdroje obecné General resources

          Vysvětlení gramatiky, slovní okruhy, cvičení, články, atd.   www.helpforenglish.cz (česky)

          Šikovná webová a mobilní aplikace Duolingo je zdarma pro učení se angličtiny i dalších cizích jazyků (využití češtiny/angličtiny) od gramatiky až po mluvení.

          Články, aktivity, interaktivní cvičení, pracovní listy,...  https://www.teachingenglish.org.uk

          Zamilujte se do angličtiny Broni Sobotky Motivující videa Broni Sobotky, která i naučí

          Newslettery, Speciály NPI ČR pro podporu výuky na dálku pokrývají různorodá témata, předměty, tipy pro komunikaci i hodnocení,...

  • Jiné / More

          Odkaz na tvoreni vlastich webových stranek www.estranky.cz

           MOOVEEZ aplikace na trénink angličtiny s filmy pro telefony a ipady  - zdroje Pomáháme

IMAGLEE [imaglí] karty pro zábavu i učení ; Tipy na aktivity v angličtině How numbers in pictures help language learners

Konverzační kartičky TALK TO ME

  • Webináře / Webinars

          Macmillan archive doporucuji Chiu Suan Chong – Attending to our studentsˇwell-being

 

© mohu doporučit webináře National Geographic

i. BRINGING THE WORLD TO THE CLASSROOM AND THE CLASSROOM TO LIFE VIEW ONLINE <http://app.learn.cengage.com/e/es? s=2138&e=807673&elqTrackId=1815faacc2d1493ab6e96f5a62291175&elq=472eed85d04f48838990626e694afe4f&elqaid=37556&elqat=1>

ii. "Webinars" <http://app.learn.cengage.com/e/er?channel=eloqua&elq_mid=37556&elq_nm=April%202020%20newsletter&elq_cid=26278079&utm_medium=email&utm_source=eloqua&utm_campaign=April2020_newsletter_global_ELT&utm_content=April2020_newsletter_global_ELT&s=2138&lid=38380&elqTrackId=DCD7ED2A6387C215BF5D12AD30355398&elq=472eed85d04f48838990626e694afe4f&elqaid=37556&elqat=1>                                          

(d) mam dobrou zkušenost s aplikaci MOOVEEZ, která je ale jen pro telefony a ipady https://www.mooveez.com/pomahame 

          National Geographic; Cengage webinars (new offer + recorded)  

          OUP květen/červen

          Ventures Books webinars

  • Záznamy webinářů/ Recorded webinars

           National Geographic. Bringing the world to the classroom and the classroom to life 

          Bethan Edwards: Teaching live online using Zoom; 20/03; Eaquals

          Thom Kiddle: Teaching asynchronously; 27/3; NILE

          Chris Farrell: Assisting with the management of online learning; 31/3; Eaquals

 

 

Pokud byste objevili nepřesnost, potřebovali pomoci s nahráním či jinak , napište na atecr@centrum.cz ; auakh.icv@gmail.com 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.